Lokaler til leie
sentralt på Straume

Fasiliteter:

Parkering, kantine, sykkelparkering, dusj, løfteplattform til rullestol, fiber, kort vei til Sartor senter.

Adresse:
Idrettsvegen 10
Straume, Hordaland
Norway

Nøkkelinformasjon:
Areal:
367 m²

Om bygget

Straume Forum er et flerbrukshus i Straume Næringspark. Huset inneholder foruten denne kontorseksjonen: en kontoretasje, gjenbruksbutikk og forsamlingsetasje/ konferansefasiliteter for inntil 600 personer. Totalt areal for hele bygget er 4.500 m2. Avstand til Sartor Senter er omtrent 500 meter.

Tilkomst og parkering

Straume Forum ligger like ved hovedveien inn og ut fra Sartor Senter og den nye veien til Bergen. Det er utenfor parkeringsregime i Straume sentrum, og parkering vil bli en del av leieforholdet.

Kontorseksjon ligger i nordenden av bygget og omfatter to etasjer. Det er egen inngang direkte fra parkeringsplass. Seksjonen er på totalt ca 367m2 og går over to etasjer, med henholdsvis plan 2 og plan 3, 135 m2 og 232 m2. Plan 2 har inngang direkte fra parkering. Kommunikasjonen mellom de to planene går via en interntrapp eller via en løfteplattform for rullestol.

For personer som går eller sykler til jobb er det dusjfasilitet på plan 1 i hoveddelen av bygget.

Byggets konferanseavdeling har møterom på 80, 90 og 300m2. Den har også kjøkken og kafe på 200 m2. Det vil være mulig å booke møterom i konferansedelen av bygget, også med servering. Dette er ideelt for bruk til kurs eller konferanser i regi av leietakerne.

Det er fiber inn til kontorseksjonen, og leverandøren vår, BKK, kan levere den kapasiteten som er ønsket.

Arealplanen for kontorseksjons plan 1 ser slik ut: (romplan under)

Den nederste etasjen ligger på plan 2 i Straume Forum og er i hovedsak vendt mot nord. Dette planet inneholder 5 kontorer, lagerplass, 2 separate garderober, 2 toaletter og bøttekott. Det er også et romslig inngangsparti med vindeltrapp og løfteplattform opp til andre kontoretasje (plan 3 i bygget).

Andre kontoretasjen er noe større enn første.Den går helt til yttervegg i øst, der det er nødutgang via en vindeltrapp.
Etasjen har to utganger, via interntrapp og ut hovedinngangen, og via nødutgang og vindeltrapp i øst.
Andre etasje inneholder 9 kontor, ett stort møterom/allrom, lager, WC-toalett, bøttekott og møteplass/sosialsone med kjøkken. I tillegg har kontorseksjonen eget ventilasjonsrom.

Kontoradresse: Straume Forum, Idrettsvegen 10, 5353 Straume

For mere informasjon eller befaring: kontakt atle.vaage@gmail.com , tlf 90 89 14 31.

Type lokale: Kontor
Areal: 367 m²
Ant kontorplasser: 14
P-plasser: Ja
Overtakelse: Etter avtale

Har du spørsmål?

Jan Terje Ree

Kontakt oss for mer Informasjon